VLADIMÍR

VAJS

Narodil sa 2.1.1956 v Bratislave, žije v Humennom.

Výtvarné začiatky formovala Ľudová škola umenia v Humennom, po ktorých nasledovalo štúdium v odbore propagačná grafika na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Košiciach (1971-1974). V rokoch 1984-1989 študoval na Katedre estetiky a vied o umení Univerzity Komenského v Bratislave v odbore teória a riadenie kultúry.

Do roku 1990 pracoval na odbore marketingu, reklamy a propagácie v podnikoch Chemlon a francúzskej firme Rhone Poulenc. V roku 1992 založil vlastnú reklamnú agentúru WM, v ktorej sa realizuje ako výtvarník, grafik a fotograf na tvorbe reklamných kampaní, prospektov, katalógov, kalendárov, brožúr, knižných publikácií pre slovenské i zahraničné firmy.

Vo voľnom čase sa venuje aj vlastnej tvorivej činnosti, do značnej miery ovplyvnenou nástupom digitálnych technológií, v ktorej hľadá svoje výrazové i obsahové možnosti. Vychádza pritom z prvotného fotografického záznamu reálií okolo seba vnímaného sveta. Dokumentárne fotografie radí zväčša do cyklov čiernobielej škály s dôrazom na vystihnutie pointy prebiehajúcej udalosti.

Vystavoval na Slovensku v Humennom, v Košiciach, v Bratislave, v zahraničí v poľskom Sanoku i ukrajinskom Užhorode. Zúčastňuje sa spoločných výtvarných i fotografických výstav, súťaží a plenérov na Slovensku i v zahraničí (Poľsko, Ukrajina, Maďarsko).

Do postupových fotografických súťaží sa začal zapájať od roku 2011, v roku 2015 získal v krajskej súťaži AMFO v Starej Ľubovni 2. miesto a mal zastúpenie v celoslovenskom kole.

NAŠE KONTAKTNÉ ÚDAJE

  • Fotoklub Reflex
  • Vihorlatské múzeum v Humennom
  • Námestie slobody 1
  • 06601 Humenné

  • fotoklubreflexhe@gmail.com
  • web: www.reflex.muzeumhumenne.sk