ĽUDOVÍT

HRUŠKA

Narodil sa 1951 v Križovanoch, vyrastal v Trebišove a od roku 1977 pôsobí v Humennom.

Do styku s fotografiou prišiel už útlom detstve zásluhou svojho otca. Po príchode do Humenného začal fotiť na dia-filmy a neskôr po zriadení vlastnej fotokomory venoval sa už iba čiernobielej fotografii až do roku 1989. Po dlhšej odmlke spôsobenej odcudzením fototechniky vrátil sa k fotografii až v roku 2002 a to v digitálnej forme, ktorej sa venuje dodnes.

Vo svojej tvorbe si odskúšal fotenie rôznych žánrov šport, koncerty, príroda, rôzne zátišia a človek v bežnom živote. Momentálne nemá vyhranený konkrétny žáner.

V rokoch 1981–1984 absolvoval diaľkovú školu fotografie (OOS Humenné + ZK ROH Snina).

Zúčastňoval sa fotoplenérov v Humennom, Bardejove, Ružomberku, Leviciach, Krosne (Poľsko) a Egeri (Maďarsko).

Pravidelne sa zúčastňuje postupových súťaží AMFO kde získal v okresnom a krajskom kole ocenenia. Mal akceptované fotografie v súťažiach: Strom Ružomberok, Fotofórum Ružomberok, Doprava Žilina, Slovensko moje, Bardaf International exihibition a The Al-thani award of photography.

Mal aj samostatné výstavy Bardejov, Humenné a Eger. Zúčastnil sa aj spoločných výstav v rámci rôznych projektov Levice, Humenné, Bardejov, Krosno a Snina.

NAŠE KONTAKTNÉ ÚDAJE

  • Fotoklub Reflex
  • Vihorlatské múzeum v Humennom
  • Námestie slobody 1
  • 06601 Humenné

  • fotoklubreflexhe@gmail.com
  • web: www.reflex.muzeumhumenne.sk