MARTIN

DEMJAN

Narodil sa v roku 1967 v Humennom.

Povolaním stavebný robotník sa fotografii venuje popri náročnej práci a služobnom mieste výkonu v Českej republike iba sporadicky. Je členom fotoklubu Reflex v Humennom a jedným z tých, ktorí sa ešte venujú aj analógovému spracovaniu čiernobielych fotografií. Svoje tematické zameranie sústreďuje najmä do fotografovania krajín, v menšej miere sa venuje reportáži a portrétu.

Pravidelne sa zúčastňuje regionálnych i krajských súťaží AMFO, v roku 2000 bol účastníkom medzinárodného projektu Portréty miest (Przemyśl, Ľvov, Humenné). Zúčastňuje sa niektorých fotografických workshopov v poľskom Krosne, v Bardejove a Ružomberku. Na regionálnej postupovej súťaži AMFO získal v roku 2012 cenu a v roku 2016 čestné uznanie.

NAŠE KONTAKTNÉ ÚDAJE

  • Fotoklub Reflex
  • Vihorlatské múzeum v Humennom
  • Námestie slobody 1
  • 06601 Humenné

  • fotoklubreflexhe@gmail.com
  • web: www.reflex.muzeumhumenne.sk