TIMOTEJ

JANKO

Narodil sa v roku 1999. K fotografovaniu ho priviedla sr. Stellamaris v Snine. A fotografovanie sa mu stalo nielen záujmom, ale aj rozhodnutím venovať sa mu intenzívnejšie. Od roku 2014 študuje fotografiu na Škole úžitkového výtvarníctva v Košiciach. Zúčastňuje sa vzdelávacích aktivít aj v Humennom. V roku 2013 sa prvýkrát zúčastnil regionálneho kola postupovej súťaže AMFO. V krajskej súťaži 2013 získal 3.miesto. O rok neskôr (2014) v krajskom i celoslovenskom kole získal zhodne 2.miesto (Stará Ľubovňa, Levice). V roku 2015 čestné uznanie v krajskej súťaži a účasť v celoslovenskom kole.

NAŠE KONTAKTNÉ ÚDAJE

  • Fotoklub Reflex
  • Vihorlatské múzeum v Humennom
  • Námestie slobody 1
  • 06601 Humenné

  • fotoklubreflexhe@gmail.com
  • web: www.reflex.muzeumhumenne.sk