PETER

POLANSKÝ

Záujem o fotografiu v ňom vzbudila Mgr.Ľudmila Hanáková, výtvarná pedagogička. Začal sa jej venovať spontánne a intezívnejšie aj rozhodnutím štúdia na Škole úžitkového výtvarníctva v Košiciach (2015). Zúčastňuje sa fotografických aktivít v Humennom. Do regionálnej súťaže sa prvýkrát zapojil v roku 2014 a fotografia Zasnená bola aj vo výbere na krajskej súťaži v Starej Ľubovni. V roku 2015 na tomto postupovom kole už získal 2.cenu a čestné uznanie a fotografiami bol zastúpený aj v celoslovenskej výstave v Leviciach.

NAŠE KONTAKTNÉ ÚDAJE

  • Fotoklub Reflex
  • Vihorlatské múzeum v Humennom
  • Námestie slobody 1
  • 06601 Humenné

  • fotoklubreflexhe@gmail.com
  • web: www.reflex.muzeumhumenne.sk