ĽUBOMÍR

MARKO

1956 - Bratislava, 2014 - Humenné

Keď vietor privial rozlúčenie,
keď farebné sklíčka sa obracali matnou stranou
a v prudkom lete sa rozbili na črepiny,
vtedy puklo srdce ako krehučký krištáľ...

19.júna 2014 navždy dotĺklo srdce nášho priateľa a zanieteného fotoamatéra Ľuba Marka. Narodil sa v roku 1956 v Bratislave, podstatnú časť svojho života prežil v Humennom.

Uvedomili sme si, že s nami strávil poslednú dekádu svojho života, pretože práve pred 10 rokmi objavil v sebe túžbu i poznanie zachytiť svet okolo seba (ale i v sebe) cez objektív fotoaparátu.

Marko sa zmocnil videnej i cítenej reality celkom intuitívne, bez hlbších znalostí o kompozícii, farebnej harmónii, technických zručností. Príchodom medzi skúsenejších humenských fotografov a pravidelnými účasťami na tvorivých dielňach, fotografických plenéroch, súťažiach a výstavách, postupne získaval skúsenosti, ktoré mu umožnili napĺňať svoje predstavy. Fascinácia digitálnou manipuláciou ho na začiatku priviedla k abstrahujúcim farebným variáciám bez zjavnejšieho zámeru.

Čoskoro tento spôsob vyjadrovania opustil a začal pozornejšie objavovať krajinu, prírodu, architektúru, portrét, pohyb, vzťahy okolo seba. A vtláčal im celkom osobitú pečať, poznamenanú nesmiernym záujmom v snahe obsiahnuť všetko a všade. Skúsenosti sa postupne zúročili vo výsledkoch rôznych súťaží a výstav (2006–2013 viacnásobné ocenenia v postupových regionálnych súťažiach H/AMFO Roberta Spielmanna v Humennom a v krajských súťažiach AMFO v Starej Ľubovni, 2006, 2008, 2009, 2010 zastupoval Humenné v celoštátnej súťaži AMFO v Banskej Bystrici, 2007–2010 sa zúčastňoval a získaval ocenenia v medzinárodnej tematickej súťaži Strom v Ružomberku, v roku 2007 získal 2.cenu v kategórii Príroda a krajina v Banskej Štiavnici, zúčastnil sa medzinárodných súťaží v Českej republike, Španielsku a v Arabských emirátoch).

Tak ako sa postupne kreovala jeho fotografická individualita a pribúdali vizuálne osobité snímky, začali sme s prípravou a realizáciou profilových výstav (2006 - Krosno/Poľsko, 2007 – Bardejov, Humenné, Przemyśl/Poľsko, 2008 – Sečovce, 2008, 2009, 2010, 2013 – Humenné).

Svoje poznatky obohacoval účasťami na slovenských i medzinárodných fotografických plenéroch a workshopoch (Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Ružomberok, Levice, Bardejov, Krosno/Poľsko, Eger/Maďarsko) a svoje zastúpenie mal na všetkých domácich podujatiach, či už rázu regionálneho, celoštátneho alebo medzinárodného charakteru. S Ľudovítom Hruškom podnikli dvakrát cestu do Írska, z ktorej priniesol pozoruhodný materiál. Bol členom Fotoklubu Reflex pri Vihorlatskom osvetovom stredisku. V členskej základni, ako nám s obľubou vravel, našiel svoju druhú rodinu.

Bude nám chýbať, Ľubo, Tvoja bezprostrednosť, veselosť, zápalistá obrana svojho fotografického vnímania a účasť na pravidelných sobotňajších stretnutiach v cukrárni! Zostávaš však s nami, v našich spomienkach a vo svojich fotografiách, ktoré budú ešte mnohokrát zastupovať klubové výstavy.

Jednu zo svojich fotografií si nazval "Spomienky na raj" a my s pokorou veríme, že je to pre Teba už nová realita.

Mária Mišková

SÚŤAŽE:

 • 2005 tematická súťaž VSE Košice – Energetika v domácnosti
 • 2006–2012 regionálne, krajské a celoslovenské súťaže AMFO (krajské AMFO: 2006 3.cena, 2007 hlavná cena vo farebnej i čiernobielej fotografii, 2011 1.cena, celoslovenské AMFO – účasť)
 • 2007–2009 STROM Ružomberok – medzinárodná tematická súťaž
 • 2007 Banská Štiavnica – najlepšia dovolenková fotografia – 2.cena v kategórii Príroda a krajina
 • 2008 Uherské Hradište TSTTT – medzinárodná súťaž
 • 2008 Španielsko – účasť v medzinárodnej súťaži o športe
 • 2009 Al-Thani – medzinárodná súťaž

VÝSTAVY:

 • 2006 Krosno/Poľsko
 • 2007 Bardejov / Hornošarišské osvetové stredisko
 • 2007 Humenné / Vihorlatské knižnica, Mestské kultúrne stredisko
 • 2007 Przemyśl / Poľsko
 • 2008 Sečovce
 • 2008, 2009, 2010 Humenné

ÚČASŤ NA FOTOGRAFICKÝCH PLENÉROCH A WORKSHOPOCH:

 • 2006–2009 Banská Bystrica
 • 2006–2008 Krosno/Poľsko
 • 2007–2008 Bardejov
 • 2007–2011 Humenné
 • 2008 Ružomberok, Banská Štiavnica a okolie, Levice
 • 2010 Užhorod/Ukrajina
 • 2010 Eger/Maďarsko
 • 2010, 2012 Dublin/Írsko

NAŠE KONTAKTNÉ ÚDAJE

 • Fotoklub Reflex
 • Vihorlatské múzeum v Humennom
 • Námestie slobody 1
 • 06601 Humenné

 • fotoklubreflexhe@gmail.com
 • web: www.reflex.muzeumhumenne.sk