LUKÁŠ

MIŠKO

Narodil sa v roku 1996. Fotografuje od roku 2010, keď sa aj prvýkrát zúčastnil regionálnej postupovej súťaže H/AMFO Roberta Spielmanna a získal svoju prvú cenu. V roku 2013 už sa zapojil aj do krajskej a celoslovenskej súťaže AMFO a získal 1.cenu a čestné uznanie v krajskom a 3.cenu v celoslovenskom kole. Fotografie z cyklu Doska v zelenom získali v roku 2013 aj čestné uznanie na bienále fotografie mladých vo Viedni. V roku 2014 získal dve prvé ceny a čestné uznanie v krajskej a 1.cenu a čestné uznanie v celoslovenskej súťaži AMFO. V roku 2015 sa výsledok z krajskej súťaže v podobe dvoch prvých cien zopakoval. V celoslovenskej súťaži to bola 3.cena a čestné uznanie.

NAŠE KONTAKTNÉ ÚDAJE

  • Fotoklub Reflex
  • Vihorlatské múzeum v Humennom
  • Námestie slobody 1
  • 06601 Humenné

  • fotoklubreflexhe@gmail.com
  • web: www.reflex.muzeumhumenne.sk