JÁN

MIŠKO

Narodil sa v roku 1953. Povolaním propagačný grafik venuje sa kreatívnym činnostiam programovo celý profesný život. A súčasne vo viacerých odboroch vizuálnej tvorby - fotografii, kresbe, voľnej i úžitkovej grafike, filme, nástenných výtvarných technikách, v priestorových riešeniach divadelných hier, folklórnych javísk alebo rôznych kultúrnych a spoločenských interiérov.

V jeho návrhu a realizácii bola riešená výstavná sieň (dnes už bývalého) Vihorlatského osvetového strediska v Humennom, ktorá svojou variabilitou a závesným systémom poskytovala rozmanité výstavné koncepty. Bol aj výtvarným inštruktorom vo viacerých tvorivých dielňach pre mládež. Členom Fotoklubu Reflex je od jeho začiatkov. Je autorom klubového loga. Podieľa sa na realizáciách autorských i kolektívnych výstav.

Do vlastnej fotografickej činnosti sa zapojil od aktivizácie fotoamatérskeho hnutia v Humennom v roku 1975. A práve jeho fotografia Retrospektíva získala na celoštátnej súťaži AMFO 1976 v Martine Čestné uznanie, ktoré bolo zároveň prvým ocenením humenského autora v celoštátnom kole. Ocenenia prišli aj v nasledujúcich rokoch. Záujem o ďalšie výtvarné aktivity (veľkoplošné kresby a práca na 1.animovanom filme Havran a líška...) postupne vytlačili aktívne fotografovanie do úzadia.

Avšak jeho vizuálny cit, zmysel pre kompozičné riešenie, obsahovú i formálnu skratku sú vždy cennými radami pre členov Fotoklubu aj v súčasnosti.

NAŠE KONTAKTNÉ ÚDAJE

  • Fotoklub Reflex
  • Vihorlatské múzeum v Humennom
  • Námestie slobody 1
  • 06601 Humenné

  • fotoklubreflexhe@gmail.com
  • web: www.reflex.muzeumhumenne.sk