MAREK

SUVÁK

Narodil sa v roku 1974. Fotografii sa venuje od svojich 14 rokov. Začal s fotoaparátom značky Ljubitel, ktorý mu kúpil otec. No až nástupom digitálnej fotografickej techniky a pred ukončením profesionálnej vojenskej kariéry sa tvorivej fotografii začal venovať intenzívnejšie. Tematický okruh jeho záujmu sa pohybuje od dokumentárnej fotografie, cez portrét po krajinu.

ÚČASŤ NA SÚŤAŽIACH:

 • 2010 Medzilaborce: „Fotodeň Andyho Warhola“ – 1.miesto
 • 2013 Prešov: FAC – fotoateliér Prešov, kategória „Zvieratá“ – 1.miesto
 • 2016 Humenné: H/AMFO Roberta Spielmanna, regionálna postupová súťaž – 1.miesto a čestné uznanie

VÝSTAVY:

 • 2010 Humenné: „Poézia v meste“, výstava fotografií s básňami Milana Mihaľka
 • 2011 Šumiac: Výstava fotografií drevených cerkví „Šumenie“
 • 2011 Humenné: Výstava fotografií „BY – SK Humenné 11“
 • 2013 Bratislava: festival východoslovenskej kultúry „Kultureasta Bratislava“

NAŠE KONTAKTNÉ ÚDAJE

 • Fotoklub Reflex
 • Vihorlatské múzeum v Humennom
 • Námestie slobody 1
 • 06601 Humenné

 • fotoklubreflexhe@gmail.com
 • web: www.reflex.muzeumhumenne.sk