PETER

BODOR, Ing.

Narodil sa v roku 1945 vo Vranove nad Topľou. Pôvodným povolaním technik, elektrotechnický inžinier, dlhé roky pracoval v štátnom podniku Chemkostav v Humennom. Po roku 1989 začal podnikať.

Fotografii sa venuje od roku 1974 s prestávkami, keď v roku 1992 v súvislosti so zmenou v pracovnom zaradení prestal fotografovať. Svoj koníček obnovil v roku 2008. Aj keď prakticky nefotografoval, o fotografiu a stretávanie sa s humenskými fotografmi na tzv. fotografických štvrtkoch neprestal mať záujem. Paradoxne k opätovnému fotografovaniu ho priviedlo súkromné podnikanie v čase, keď chcel efektívne archívovať dokumenty súvisiace s prácou.

Od roku 2009 sa znovu zapojil do súťaží záujmovej umeleckej činnosti AMFO. Peter Bodor absolvoval v rokoch 1977–1981 diaľkové školenie fotografie pri vtedajšom Okresnom osvetovom stredisku v Humennom, ktoré položilo základy tvorivej fotografie viacerým neprofesionálnym fotografom v regióne. V rokoch 1976–1990 sa pravidelne zúčastňoval postupových kôl súťaží amatérskej fotografie a získaval v nich ocenenia. V rokoch 1979-1980 viedol fotografický krúžok na základnej škole. Je členom fotoklubu Reflex od jeho začiatku (1981).

V popredí záujmu jeho tvorby sú dva okruhy. Prvým je človek a prostredie, v ktorom sa nachádza. Jeho prístup je viac reportážny, aktívne sa sústreďuje na zaujímavé momenty. Občas v nich objavíme humorný prvok. Túto "živú" fotografiu má zastúpenú najmä v prácach, ktoré vznikali pred rokom 1992 a sú realizované klasickou čiernobielou technológiou. Niekoľko portrétov načrtáva možnosti, ktoré autor môže rozvíjať aj v súčasnej tvorbe. Hľadanie individuality vo výraze, mimike, gestikulácii so zámerom hlbšieho ponoru do psychiky portrétovaného. Druhým okruhom tvorby je príroda, detaily krajiny, "atmosféra lesa", človek a krajina. Práve v prácach tejto témy po roku 2008, ktoré vznikajú už prevažne vo farbe, nachádza autor stíšenie a obracia sa k harmónii a farebnému súladu. Pokojnejšie, s premysleným dôrazom na kompozičné riešenie a umiestnenie hlavného motívu, sú aj fotografie človeka a jeho prostredia. Peter Bodor je typom autora, ktorý sa rád konfrontuje v prospech získania nových myšlienok a fotografických zručností. A to je predpoklad, že nás svojimi fotografiami ešte prekvapí.

Mária Mišková

NAŠE KONTAKTNÉ ÚDAJE

  • Fotoklub Reflex
  • Vihorlatské múzeum v Humennom
  • Námestie slobody 1
  • 06601 Humenné

  • fotoklubreflexhe@gmail.com
  • web: www.reflex.muzeumhumenne.sk