VERONIKA

BAŽALIKOVÁ

Narodila v roku 1978 vo Vranove nad Topľou.

V rokoch 1992-1996 študovala odbor Propagačné výtvarníctvo na Škole úžitkového výtvarníctva v Košiciach.

V rokoch 2003–2007 pokračovala v umeleckom štúdiu na Akadémii umení – Fakulte výtvarných umení v Banskej Bystrici v odbore Výtvarné umenie / fotografia a video a v rokoch 2007–2009 na Fakulte dramatických umení odbor Filmové umenie a multimédiá / Filmová dokumentárna tvorba tej istej Akadémie umení.

Veronika Bažaliková pracuje v slobodnom povolaní ako fotografka a filmárka, je členkou postupových súťaží a lektorkou tvorivých dielní pre deti a mládež. Je pravidelnou účastníčkou a dokumentátorkou projektu Otvorený priestor / Open space (viď: www.openspace.host.sk), z ktorého pripravuje autorské dokumenty.

Fotograficky sa verejnosti predstavila v Banskej Bystrici, Vranove nad Topľou a Trebišove.

Členkou fotoklubu Reflex je od roku 2014.

NAŠE KONTAKTNÉ ÚDAJE

  • Fotoklub Reflex
  • Vihorlatské múzeum v Humennom
  • Námestie slobody 1
  • 06601 Humenné

  • fotoklubreflexhe@gmail.com
  • web: www.fotoklubreflex.sk