ALŽBETA

DLUGOŠOVÁ

Narodila sa v roku 1999. Má mnoho záľub a záujmov, jedným z nich je aj fotografovanie. Do regionálnej súťaže H/AMFO sa prvýkrát zapojila v roku 2011. V roku 2012 získala v krajskom i celoslovenskom postupovom kole AMFO zhodne 2.miesto. Toto umiestnenie získala v krajskej súťaži v Starej Ľubovni aj v roku 2013. Zapojila sa aj do fotografických vzdelávacích aktivít (2014).

NAŠE KONTAKTNÉ ÚDAJE

  • Fotoklub Reflex
  • Vihorlatské múzeum v Humennom
  • Námestie slobody 1
  • 06601 Humenné

  • fotoklubreflexhe@gmail.com
  • web: www.reflex.muzeumhumenne.sk