MÁRIA

KEREKANIČOVÁ

Narodila sa v roku 2000. K fotografovaniu ju priviedol a stále povzbudzuje starý otec. Fotografuje najbližšie prostredie. V roku 2013 sa prvýkrát zúčastnila okresného postupového kola H/AMFO Roberta Spielmanna a v roku 2014 získala čestné uznanie v krajskom kole AMFO v Starej Ľubovni.

NAŠE KONTAKTNÉ ÚDAJE

  • Fotoklub Reflex
  • Vihorlatské múzeum v Humennom
  • Námestie slobody 1
  • 06601 Humenné

  • fotoklubreflexhe@gmail.com
  • web: www.reflex.muzeumhumenne.sk