PETER

LAURUSKÝ

Narodil sa 8.3.1977 v Humennom.

Vzťah k fotografií získal od svojho otca. Časté prechádzky do prírody, fotografovanie krajiny, nespočetné diskusie a práca v tmavej komore pomaly usmerňovali záujem mladého Petra o aktívnu fotografickú činnosť.

V rokoch 1988-91 navštevoval fotografický krúžok pri ZŠ na Laboreckej v Humennom.

Svoju prvú prezentačnú aktivitu zaznamenal v roku 1988, keď sa zúčastnil súťaže fotografických krúžkov v rámci vtedajšieho Východoslovenského kraja, kde v kategórií jednotlivcov za fotografiu Zo Šíravy získal 1.cenu. Ocenené fotografie boli vystavené v múzeu J.M.Petzvala v Spišskej Belej.

Členom fotoklubu Reflex sa stal v roku 2013. Záujem o fotografiu prehĺbil aktívnejšie aj účasťami v postupových kolách súťaže AMFO. V roku 2014 získal cenu v regionálnej súťaži a účasť v krajskom kole v Starej Ľubovni a v celoslovenskej súťaži a výstave v Leviciach. V roku 2015 sa k cene z regionálnej súťaže, pripojilo aj 2.miesto v krajskej súťaži AMFO v Starej Ľubovni.

Tematicky inklinuje k industrializovanej krajine, zátišiu a architektúre.

NAŠE KONTAKTNÉ ÚDAJE

  • Fotoklub Reflex
  • Vihorlatské múzeum v Humennom
  • Námestie slobody 1
  • 06601 Humenné

  • fotoklubreflexhe@gmail.com
  • web: www.reflex.muzeumhumenne.sk