Peter Polanský / Prvá

Záujem o fotografiu prejavil spontánne počas štúdia na základnej škole v Humennom a intenzívnejšie štúdiom odboru fotografického dizajnu na Škole úžitkového výtvarníctva v Košiciach, ktorý úspešne v tomto roku absolvoval. Od septembra 2019 bude pokračovať v štúdiu fotografie na Fakulte multimediálnych komunikácií Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne. Peter Polanský sa aktívne zapájal do súťaží neprofesionálnej fotografie AMFO v rokoch 2014 - 2018 na regionálnej, krajskej i celoslovenskej úrovni. V roku 2018 v krajskej súťaži a výstave v Galérii Provinčný dom v Starej Ľubovni získal v kategóriách farebnej i čiernobielej fotografii 1. miesto.

Aktuálne vystavená kolekcia prác je prvým verejným výstupom Petra Polanského, v ktorom spája vyvážený cit pre farbu, technickú i umeleckú stránku zvoleného námetu. Bez ohľadu či ide o voľnú alebo úžitkovú tvorbu.

Mária Mišková

Takto pracujem

Fotografiu vnímam skôr ako remeslo než umenie. Zaoberám sa technickou stránkou fotografie. Snažim sa vnímať kompozíciu a prespektívu. Pozorujem svetlo a tieň. Fascinuje ma, ako svetlom dokážem vzbudiť pocit objemu, zachytiť materiál a farbu, či už modela, alebo produktu. Rád trávim čas v ateliéri, kde sa vyhrávam s detailami. Pravdaže robím chyby, no pozorovaním a fotením nadobúdam nové skúsenosti. Postproces je pre mňa skoro rovnako záživný a dôležitý ako samotné fotenie. Úpravou sa dajú odstrániť chyby, ktoré robím pri fotografovaní a vyladiť nedokonalosti. Cieľom pri mojej tvorbe je docieliť vizuálny zážitok z výslednej fotografie. Jednoducho chcem, aby sa moja tvorba páčila ľuďom. No a myšlienka, idea, koncept? V mojej tvorbe to nie je dominanta a ani nechcem, aby bola. Nehovorím, že koncept pri fotografii nie je dôležitý, to určite je. Musím si zadať nejaké body a ich sa držať, no nechcem, aby to bolo iba o tom. Chcem zaujať na prvý dojem. Preto sa raz netúžim stať umelcom, ale fotografom.

Z vernisáže výstavy vo Vihorlatskej knižnici v Humennom

Autorka fotografií: Veronika Bažaliková

NAŠE KONTAKTNÉ ÚDAJE

  • Fotoklub Reflex
  • Vihorlatské múzeum v Humennom
  • Námestie slobody 1
  • 06601 Humenné

  • fotoklubreflexhe@gmail.com
  • web: www.reflex.muzeumhumenne.sk