Fotopotulky 2022

Jozef Lauruský - Chemkostaváci

Organizátor: pointA o. z., Mestské kultúrne stredisko v Humennom

Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Vystavený cyklus reportážnych fotografií Chemkostaváci vznikal v rokoch 1969 – 1988 v čase, keď autor navštevoval stavebné učilište a neskôr začal pracovať ako automechanik v autodielni závodu 60 národného (neskôr štátneho) podniku Chemkostav.

Divák má možnosť vidieť autorove fotografické prvotiny i fotografie, ktoré získali ocenenia v celoslovenských súťažiach.

Fotografie sprevádza komentár – voľný prepis autorských reflexií na jedno z dôležitých pracovných období v jeho živote. Fotografia s textom vytvára celkom osobitý kontext, v autorovej tvorbe použitý po prvýkrát.

Výstava je venovaná 70. výročiu založenia Chemkostavu, dôležitému zamestnávateľovi v regióne a významnému stavebnému podniku doma i v zahraničí. Nejde o komplexný pohľad na jeho mnohovrstevnú činnosť a význam, ale o osobný pohľad autora v prostredí, kde pracoval 20 rokov

Mária Mišková

NAŠE KONTAKTNÉ ÚDAJE

  • Fotoklub Reflex
  • Vihorlatské múzeum v Humennom
  • Námestie slobody 1
  • 06601 Humenné

  • fotoklubreflexhe@gmail.com
  • web: www.reflex.muzeumhumenne.sk