H/Festival fotografie

Pri príležitosti 40. výročia založenia fotoklubu Reflex sa v termíne 17. – 19. septembra 2021 v priestoroch Vihorlatského múzea (VM) v Humennom uskutočnil H/Festival fotografie (Humenský festival fotografie, H/FF). H/FF bol medzinárodným podujatím pozostávajúcim z výstav, prezentácií, prednášok a tvorivých dielní. Jeho zámerom bolo predstaviť činnosť fotoklubov a aktuálne dianie vo svete fotografie v rámci Slovenska i mimo neho (Maďarsko). Cieľom bolo konfrontovať tvorivosť domácich a zahraničných neprofesionálnych fotografov, prezentovať ich vlastné diela bez obmedzenia témy, rozmeru či postupu a prehĺbiť kontakty členov jednotlivých fotoklubov. Festivalu sa zúčastnili predovšetkým amatérski fotografi zo Slovenska a Maďarska. Témou festivalu bolo aktuálne dianie a nové technológie vo fotografii. Medzi základné ciele projektu patrila aj snaha pripomenúť dlhoročnú záslužnú činnosť starších členov FR pri formovaní neprofesionálnej fotografickej tvorby regiónu horný Zemplín, ale čiastočne i v rámci Slovenska. H/FF teda prostredníctvom sprievodných výstav začínajúcim fotografom i verejnosti priblíži vysokú úroveň fotografickej tvorby veteránov FR a aktuálnu fotografickú prácu súčasných členov. Fotografie vytvorené počas festivalu sú verejnosti prezentované formou digitálnej (web VM) i fyzickej výstavy vo Vihorlatskom múzeu v Humennom (4. 11. – 31. 12. 2021) a dvojjazyčného katalógu (SJ, AJ). Spoluorganizátorom podujatia je fotoklub Reflex. Projekt H/Festival fotografie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Výstavy

Z tvorby zakladateľskej generácie fotoklubu Reflex

Miesto: Galerijná sieň Oresta Dubaya, VM

Termín: 17. 9. – 31. 12. 2021

Výročná výstava členov fotoklubu Reflex

Miesto: YouTube a digitálna výstava v priestoroch Galerijnej siene Oresta Dubaya, VM

Termín: od 17. 9. 2021

Výstava z H/Festivalu fotografie

Miesto: web VM a Galerijná sieň Oresta Dubaya, VM

Termín: 4. 11. – 31. 12. 2021

Prezentácia účastníkov

Prednášky

1. Ján Viazanička: Døkument magazín – archív slovenskej fotografie. Podnadpis: Aktuálna slovenská fotografia (18. 9. 2021)

„Predstavím novú webovú platformu www.dokumentmagazin.sk – archív slovenskej fotografie, ktorý prioritne tvorí archív portfólií slovenských fotografov a fotografiek, ako aj prehľad slovenských teoretikov a kurátorov, ktorí sa venujú reflexii fotografie. Okrem toho tu nájdete i rozhovory, recenzie, odborné články o slovenskej fotografii a fotoreportáže. Naším prvoradým cieľom je vytvoriť archív slovenskej fotografie, kde bude mať každý, kto sa o túto tému zaujíma, prístup ku koncentrovanému a abecedne zoradenému archívu slovenských autorov a autoriek. Nejde nám o to, aby sme boli médiom, ktoré informuje o aktuálnom dianí. Radi by sme postupne vytvorili dlhodobo relevantný obsah.“

2. Jozef Ondzik: Zlomené srdce (18. 9. 2021)

„V roku 2021 som spracoval vlastné archívne zábery z už 40 rokov starého projektu o vysídlení siedmich dedín ležiacich v povodí Hornej Cirochy pre výstavbu vodnej nádrže Starina. Predstavím pracovnú maketu knihy. Bol som jedným z autorov dnes už významného historického projektu Mariky Miškovej. Boli to aj moje začiatky vo fotoklube Reflex, členovia ktorého tvorili dôležitú časť autorského tímu realizácie tohto projektu. Spoločne tak môžeme spomínať, alebo uvažovať o tom, či tak starý koncept môže obstáť v aktuálnej umeleckej produkcii.“

3. Dávid Doroš: Autorská kniha (18. 9. 2021)

Mať vlastnú autorskú knihu, ako fotograf, nebolo nikdy ľahšie, ako dnes. Oveľa dostupnejšie a najmä lacné technológie, množstvo informácií na internete aj služby, ktoré redukujú možnosti len na nevyhnutné minimum a všetko ostatné spravia “automaticky” za fotografa. Vyhlásenie ceny najkrajšia kniha na takmer každom festivale fotografie, samostatné súťaže o prvú autorskú knihu, aj množstvo špecializovaných predajcov len fotografických kníh. Fotografická kniha je dnes na vrchole záujmu. Dozvieme sa prečo?

Workshopy

1. Ján Viazanička: Humenský raj (street fotografia, pouličná fotografia, mestská krajina – hľadanie krás miesta/mesta) (18. 9. 2021)

„Počas workshopu sa budeme snažiť nájsť humenský raj pomocou fotografie.“

2. Jozef Ondzik: Fotografia v meste, fotografia mesta. Idea, koncept, fotografia. (18. – 19. 9. 2021)

„Workshop je zameraný na tímovú prácu. Dôraz prikladám spoločnému vypracovaniu témy, konceptu a metodiky fotografovania. Mestské prostredie poskytuje množstvo námetov, motívov a prístupov k ich zobrazeniu. Pokúsime sa pracovať konceptuálne a vytvoriť kolektívny výstup zobrazujúci rôznymi autorskými pohľadmi genius loci mesta Humenné.“

3. Dávid Doroš: Menej je viac (18. 9. 2021)

S využitím len jednoduchých – minimálnych námetov sa workshop pokúsi “vyprovokovať” fotografa k inému prístupu, uhlom pohľadu, využiť možnosti fotoaparátu, scény, osvetlenia a ďalších výrazových prostriedkov k dosiahnutiu nečakaných výsledných fotografií. Cieľom je ukázať, ako redukovanie jednej stavebnej zložky fotografie na minimum, zameria pozornosť tvorcu – fotografa na iné, častokrát nim aj prehliadané možnosti.

Program H/FF

Piatok / 17. 9. 2021

- 16.00 hod. vernisáž výstavy Z tvorby zakladateľskej generácie fotoklubu Reflex zároveň sprístupnená digitálna výročná výstava súčasných členov FR.

- 19.00 hod. prezentácie jednotlivých fotoklubov zo Slovenska a zahraničia

- spoločenský večer

Sobota / 18. 9. 2021

- 9.30 – 12.30 hod. prednášky:

09.45 – 10.30 hod. J. Viazanička

10.30 – 11.15 hod. J. Ondzik

11.30 – 12.15 hod. D. Doroš

- 14.00 hod. tvorivé dielne (J. Viazanička, J. Ondzik, D. Doroš)

Nedeľa / 19. 9. 2021

- 9.00 hod. tvorivá dielňa – pokračovanie (J. Ondzik)

- 12.00 hod. oficiálne ukončenie festivalu

NAŠE KONTAKTNÉ ÚDAJE

  • Fotoklub Reflex
  • Vihorlatské múzeum v Humennom
  • Námestie slobody 1
  • 06601 Humenné

  • fotoklubreflexhe@gmail.com
  • web: www.reflex.muzeumhumenne.sk