Pozvánka

Fotosalón FIAP / Ľudia sveta 2018 (People of the world 2018)

FIAP (Fédération Internationale de l'Art Photographique) je medzinárodnou organizáciou združujúcou národné asociácie fotografov z celého sveta. Zámerom je propagácia fotografického umenia vo všetkých jeho aspektoch. Myšlienka spojiť záujemcov o fotografiu týmto spôsobom vznikla v Belgicku už v roku 1946 z podnetu M. Van de Wijera. Dnes toto zoskupenie tvorí takmer milión individuálnych fotografov.

FIAP je zastrešujúcim združením prestížnej celosvetovej súťaže a výstavy fotografií Fotosalón FIAP. Ako jeden zo štyroch organizátorov bol už v roku 2017 pre prípravu aktuálneho Fotosalónu schválený Fotoklub Reflex pôsobiaci pri Vihorlatskom múzeu v Humennom:

1. Fotoklub Danube – hlavný organizátor, Srbsko

Kultúrne centrum Donji Milanovac, Srbsko

2. Fotoklub Vidin Bulgaria, Bulharsko

3. Fotografická skupina „Jesenice“, Slovinsko

4. Fotoklub Reflex, Slovensko

Elektronickou formou registrované fotografie z rôznych kútov sveta hodnotí medzinárodná porota (predseda: Borislav Milovanovic - Srbsko, Tomasz Okoniewski – Poľsko a Miroslav Vasil – Slovensko) v každom zo štyroch štátov, kde sa Fotosalón koná. Na základe hodnotenia porotcov sú verejnosti prostredníctvom výstavy prezentované zábery, ktoré ponúkajú prehľad o súčasnom charaktere umeleckej fotografie v celosvetovom meradle. Významným pozitívom Fotosalónu je práve jeho otvorenosť voči autorom z najrôznejších krajín a možnosť následnej konfrontácie ich tvorby. Jednotlivé diela poukazujú na rozdielne prístupy k fotografickému umeniu v odlišných kultúrnych, politických a sociálnych podmienkach, navyše autorom ponúkajú priestor vyjadriť svoje osobné názory i postoje. Aktuálny ročník súťaže nesie názov People of the world 2018 (Ľudia sveta 2018). Autori súťažili v štyroch kategóriách:

1. Ľudia sveta (farebná alebo čiernobiela fotografia),

2. Otvorená kategória – farebná fotografia,

3. Otvorená kategória – monochrómna fotografia,

4. Príroda (farebná alebo čiernobiela fotografia).

V roku 2018 sa do súťaže zapojilo 344 fotografov z 56 krajín (napr. z Poľka, Švédska, Turecka, Ománu, Juhoafrickej republiky, USA, Argentíny, Číny, Singapuru, atď.), pričom zaregistrovaných je 5042 záberov. Zo Slovenska sa zúčastnili dvaja fotografi s desiatimi zábermi.

Na Slovensku prebehlo hodnotenie fotografií 6. 4. 2018, pričom za najlepšieho autora bol zvolený Daniel Lybaert z Holandska. Celkovo porota udelila dvadsať ocenení v každej zo štyroch kategórií.

NAŠE KONTAKTNÉ ÚDAJE

  • Fotoklub Reflex
  • Vihorlatské múzeum v Humennom
  • Námestie slobody 1
  • 06601 Humenné

  • fotoklubreflexhe@gmail.com
  • web: www.reflex.muzeumhumenne.sk