Peter Bodor - NEŽNÁ 30

NEŽNÁ 30 - pod týmto názvom pripravilo kníhkupectvo Na korze rad podujatí v dňoch od 4.-8.11.2019, ktorých súčasťou boli spomienky na November 1989 v našom meste. Boli predstavené texty pamätníkov a aktérov týchto udalostí, literárne reflexie Adriany Totíkovej, Michala a Štefana Balážových, koncert Michala Kurtyho a výstava dokumentárnych fotografií Petra Bodora, ktoré sú inštalované v interiéri kníhkupectva a vo veľkých rozmeroch aj v jeho oknách do konca novembra 2019.

Fotografie z výstavy - autorka Jana Otriová

NAŠE KONTAKTNÉ ÚDAJE

  • Fotoklub Reflex
  • Vihorlatské múzeum v Humennom
  • Námestie slobody 1
  • 06601 Humenné

  • fotoklubreflexhe@gmail.com
  • web: www.reflex.muzeumhumenne.sk