Anton Frič / Utečenci z Iraku

Anton Frič, fotograf, cestovateľ, učiteľ angličtiny a humanitárny pracovník sa intenzívne venuje otázke utečencov posledné dva roky. V rokoch 2014 – 2015 strávil takmer dva mesiace medzi kresťanskými a jezídskymi utečencami v irackom Kurdistane. Cieľom jeho cesty bolo zdokumentovanie podmienok utečencov a snaha pomôcť im v ich neľahkom údele. Aktívne sa podieľal na presune 25 irackých kresťanských rodín na Slovensko. Je zapojený aj do ich integrácie ako učiteľ slovenčiny. Venuje sa prednáškam o ich situácii, je spoluautorom dokumentárneho filmu „Slzy a nádej Iraku“, v ktorých zachytáva ich osudy. Pracuje na dokumentárnom projekte mapujúcom prvý rok života irackých kresťanov na Slovensku.

V azylovom centre v Humennom v súčasnosti žije komunita 149 asýrskych kresťanov. Podujatím a stretnutím s nimi chce Vihorlatské múzeum v Humennom prispieť nielen k poznaniu ich osudov, ale prostredníctvom kultúrneho výstupu vo forme výstavy fotografií, prednáške a projekcii filmového dokumentu otvoriť cestu k ich integrácii na Slovensku.

NAŠE KONTAKTNÉ ÚDAJE

  • Fotoklub Reflex
  • Vihorlatské múzeum v Humennom
  • Námestie slobody 1
  • 06601 Humenné

  • fotoklubreflexhe@gmail.com
  • web: www.reflex.muzeumhumenne.sk