H/AMFO Roberta Spielmanna 2016

Regionálna súťaž a výstava amatérskej fotografie v Humennom, ktorá v záhlaví nesie meno významného humenského fotografa je pravidelným základným postupovým kolom v oblasti záujmovej umeleckej činnosti. V aktuálnom roku sa ňou otvára 44.ročník. Vystavená kolekcia 92 fotografií od 19 autorov je výberom súťažných prác, z celkového počtu 120 fotografií, ktoré vzišli z hodnotenia odbornou porotou. Zastupovali ju Ing. Igor Šimko, Košice, fotograf a lektor – predseda poroty, Jozef Česla, Stará Ľubovňa, fotograf, lektor a predseda krajských i celoslovenských súťaží a Mgr.art Veronika Bažaliková, Vranov nad Topľou, fotografka a filmárka.

Porota konštatovala, že súťažné fotografie pôsobili ako celok vyrovnane, technicky i formálne sa nevyskytli zásadnejšie nedostatky. Po obsahovej stránke najsilnejšou skupinou boli autori nad 21 rokov v čiernobielej kategórii. A práve čiernobiela kategória je pre región Humenné charakteristická aj v kvalite postupu a umiestnenia na krajských a celoslovenských súťažiach. Prínosom bola aj kategória farebnej fotografie u autorov nad 21 rokov a čiastočne aj u autorov v kategórii od 16–21 rokov. Oproti minulým rokom, keď Humenné získavalo najvyššie ocenenia v krajskej a celoslovenskej súťaži AMFO v kategórii do 21 rokov, bol citeľný úbytok hravej a invenčnej polohy zobrazovania prostredníctvom tvorby mladých. Tu sa najviac odrazil vplyv posunu uzávierky regionálneho kola a skrátenie tvorivej fázy prípravy.

Súčasťou hodnotenia regionálnej súťaže bol odborný seminár s členmi poroty pre autorov súťaže a záujemcov. Uskutočnil sa 26.1.2016.

Porota rozhodla udeliť ceny a čestné uznania v jednotlivých skupinách a kategóriách takto:

I. Skupina (autori do 16 rokov)
Cena Martin Mihaľov za farebné fotografie Osamelý a Jeseň
Čestné uznanie Adam Tabak za cyklus farebných fotografií Ekológia
II. Skupina (autori od 16 do 21 rokov)
farebná fotografia
Cena Timotej Janko za cyklus RGB
Čestné uznanie Timotej Janko za cyklus Deafmute
čiernobiela fotografia
Cena Peter Polanský za fotografie Tváre a Záhadná
Čestné uznanie Ferdinand Eštok za fotografiu Niekam ďaleko
III. Skupina (autori nad 21 rokov)
čiernobiela fotografia
1.cena Ľudovít Hruška za cyklus Slávnosť 1–5
2.cena Anna Tóthová za cyklus Moja misia – Kamerun 1–14
Čestné uznanie Marek Suvák za fotografie V očiach, Keď sa oči smejú
Čestné uznanie Alexander Daňo za fotografiu Detail cerkvi
Čestné uznanie Martin Demjan za cyklus Krajina 1-3
farebná fotografia
1.cena Marek Suvák za fotografiu Dilema
2.cena Vladimír Vajs za cykly Steny a plechy 1-4, Parkovisko 1-2, Komfort v sklade
3.cena Vladimír Vajs za cykly Zub času 1-3, Zastavený čas 1-3
Čestné uznanie Miroslav Vasil za fotografiu Návraty

NAŠE KONTAKTNÉ ÚDAJE

  • Fotoklub Reflex
  • Vihorlatské múzeum v Humennom
  • Námestie slobody 1
  • 06601 Humenné

  • fotoklubreflexhe@gmail.com
  • web: www.reflex.muzeumhumenne.sk